Pożyczka Inwestycyjna PLUS

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, Pomorza Zachodniego i polska flaga

Pożyczka Inwestycyjna PLUS

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Logo Jeremie 2

Nabór wniosków został wstrzymany ze względu na wyczerpanie się środków

Co cechuje Pożyczkę Inwestycyjną PI PLUS?

  • konkurencyjne oprocentowanie
  • prowizja 0%
  • pożyczamy od 500 tys. zł do 3 mln zł
  • okres spłaty do 10 lat
  • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
  • gwarantujemy przyjazne i nieskomplikowane procedury
  • może ją otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca na przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego
  • Pożyczka może być udzielana na inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.
  • Fundusz może udzielać Jednostkowych PI PLUS na określone przedsięwzięcia badawczo – rozwojowe na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis)

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka Inwestycyjna PLUS” na podstawie zawartej w dniu 30 czerwca 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. Umowy Operacyjnej nr 2/RPZP/2122/2022/0/DIF/Z/468.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. jest liderem Konsorcjum które tworzy wraz z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Stargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie i w dniu 30 czerwca 2022 roku podpisał Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 23 529 000 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich 20 mln zł) na udzielanie Pożyczek Inwestycyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Projektu „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2”

Logo Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego

ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4, (deptak Bogusława),
70-440 Szczecin, tel. 91 488 13 49, e-mail: fundusz3@o2.pl
Polityka prywatności / RODO